Kontakt

Vi som driver Naturvårdskonsult Gerell sedan 1995 är Karin Gerell Lundberg och Rune Gerell. Vi har båda en akademisk bakgrund; Rune är docent i zoologi och Karin doktor i zooekologi.

Förutom gedigna kunskaper i naturvård, ekologi, zoologi och zoologisk artkunskap är vi också kunniga botanister. Detta gör oss väl kompetenta att utföra inventeringar och beskriva ett områdes naturvärden och göra MKB-utredningar vid exploateringar.

Vi är också båda framstående fladdermusexperter med mer än trettio års erfarenhet.

Organisationsnummer: 195705134343. Företaget innehar F-skattebevis.

Naturvårdskonsult Gerell
Tomelillavägen 456-72
275 92 Sjöbo
Tel: 041615120

Karin Gerell Lundberg
Tel: 0702423065
E-post: karin.gerell@sjobo.nu

Rune Gerell
Tel: 0706360917
E-post: rune.gerell@sjobo.nu