Vindkraft

Under de senaste 15 åren har vi genomfört cirka 220 uppdrag inom ramen för vindkraftsprojekt, omfattande bl.a. analyser av riskerna för fladdermöss och fåglar att dödas, baserade på inventeringar och analyser av landskapet. Här får vi användning för vår långa erfarenhet som ekologer. Vi har utfört uppdrag för samtliga stora vindkraftsbolag.

Vid inventeringen använder vi oss av automatisk registrering av fladdermössens ultraljud med hjälp av s.k. autoboxar, utrustade med ”time expansion”. Ljudfilerna lagras på minneskort och analyseras senare i ljudprogram Inventeringen kompletteras även med hjälp av handburna ultraljudsdetektorer.

Vår stora erfarenhet av fladdermöss och deras ekologi samt innehavet av autoboxar medför att vi kan utföra kostnadseffektiva inventeringar.

Vi utformar även kontrollprogram för redan befintliga vindkraftsparker.